ASSA ABLOY Device Configurator Policy

TAUSTAA

Tämä Tietosuojaseloste on osa Käyttöehtosopimusta (jäljempänä ”Sopimus”) sekä käyttäjän ja ASSA ABLOYn välistä sopimusta. Tietosuojaselostetta sovelletaan Järjestelmän käyttöön tarvittavan Sovelluksen lataamiseen ja käyttöön. Tässä Tietosuojaselosteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit on selitetty Sopimuksessa.

ASSA ABLOY on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi. Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten käsittelemme ja käytämme sinulta Sovelluksen lataamisen ja käytön yhteydessä saamiamme henkilötietoja ja miten voit ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä.

1. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME, SÄILYTÄMME JA KÄSITTELEMME

Voimme kerätä, säilyttää ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

Käyttäjän nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä Järjestelmän käyttäjätiliä koskevat tiedot, kuten Käyttäjänimi ja Salasana/PIN-koodi.

Sovelluksen käyttöön käyttämääsi Laitetta koskevat tekniset ja muut tiedot, kuten yksilöllinen push-tunniste tai käyttöjärjestelmää, sovellusohjelmistoa ja oheislaitteita koskevat tiedot.

Sovelluksen käyttöä ja toimintaa koskevat tiedot sekä Järjestelmän käyttöä koskevat tiedot siltä osin kuin käyttö tapahtuu Sovelluksen kautta.

2. MIKSI KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA

Keräämme henkilötietoja seuraavista syistä:

Jotta voimme myöntää sinulle Sovellusta koskevan Käyttöoikeuden sekä Oikeuden käyttää Järjestelmää Sovelluksella ja jotta voimme lähettää sinulle Järjestelmää ja Sovellusta koskevia viestejä.

Edellä mainittujen tarkoitusten ja käytön lisäksi saatamme käyttää henkilötietojasi Sovelluksen ja Järjestelmän hallintaan ja parantamiseen, Sovellusta ja Järjestelmää koskevien tukipalvelujen ja päivitysten tarjoamiseen, tuotteidemme parantamiseen ja uusien tuotteiden kehitykseen, sisäisissä rekistereissämme ja tilastollisessa analyysissa sekä täyttääksemme tuotetilauksesi ja/tai ottaaksemme sinuun yhteyttä myyntitarkoituksessa ja osana asiakassuhteidemme hallintaa.

ASSA ABLOYn henkilötietojen kerääminen perustuu tarpeeseen toteuttaa edellä tarkoitettuja prosesseja. Siinä määrin kuin ASSA ABLOY käyttää henkilötietoja Sovelluksen, Järjestelmän tai muiden tuotteiden parantamiseen tai tilastojen analysointiin, tietojen keräämisen perusteena on ASSA ABLOYn oikeutettu etu toteuttaa kyseisiä parannuksia ja analyyseja.

3. MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA

Keräämme henkilötietoja, kun lataat Sovelluksen, luovutat meille tarvittavat henkilötiedot kirjautuessasi Järjestelmään Sovelluksen kautta, käytät Järjestelmää Sovelluksella tai otat meihin yhteyttä Järjestelmän tai Sovelluksen käyttöä koskevissa asioissa tai muissa meitä tai muita ASSA ABLOY -konserniin kuuluvia yrityksiä koskevissa asioissa.

4. KEILLE VOIMME LUOVUTTAA HENKILÖTIETOJA

Henkilötietoja voidaan siirtää edellä mainittuihin tarkoituksiin ASSA ABLOY -konsernin yrityksille eri puolille maailmaa (myös EU:n / Euroopan talousalueen ulkopuolelle). Joissakin tapauksissa tietosuoja voi olla kohdemaissa heikompi kuin EU:ssa / Euroopan talousalueella. Kun henkilötietoja siirretään EU:n / Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ASSA ABLOY käyttää Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita varmistaakseen riittävän suojan henkilötiedoillesi. Vakiosopimuslausekkeista on lisätietoja englanniksi osoitteessa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Kerättyjä ja tallennettuja henkilötietoja käyttävät vain ASSA ABLOY -konserniin kuuluvat yritykset, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia, joissa saatamme toimittaa tietoja kolmansille osapuolille:

• lain vaatiessa tai toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksellä

• liiketoimintamme ostajalle tai mahdolliselle tulevalle ostajalle

• ASSA ABLOYn nimeämille palveluntarjoajille, jotka tuottavat Sovellukseen ja/tai Järjestelmään tai niiden toimintoihin liittyviä palveluja, mutta vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen, jotta voimme myöntää sinulle käyttöoikeuden Järjestelmään Sovelluksen kautta – eli esimerkiksi palveluntarjoajille, jotka myyvät, hallinnoivat tai myöntävät Sovelluksen tai Järjestelmän käyttöoikeuksia tai ylläpitävät ja kehittävät Sovellusta tai Järjestelmää tai tarjoavat niihin liittyviä tukipalveluja.

ASSA ABLOY suojaa kaikkia kolmansille osapuolille tai muihin maihin siirrettyjä henkilötietoja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti sekä edellä kuvatulla tavalla.

5. TIETOJEN SÄILYTYS JA KÄYTTÖ

ASSA ABLOY säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot kerättiin. Tämä tarkoittaa, että ASSA ABLOY poistaa henkilötietosi, kun niitä ei enää tarvita niiden käyttötarkoitukseen (esimerkiksi silloin, kun et enää halua käyttää Järjestelmää Sovelluksen kautta), pyyntöjen käsittelyyn, lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen, tilausten käsittelyyn tai Sovelluksen kautta käyttämäsi Järjestelmän käyttäjätilisi hoitamiseen. Anonymisoituja tilastotietoja voidaan säilyttää sen jälkeenkin.

6. MUUTOKSET

Saatamme ajoittain tehdä muutoksia tähän Tietosuojaselosteessa. Mikäli päivitämme tätä Tietosuojaselostetta, saat asiasta ilmoituksen, kun kirjaudut Järjestelmään Sovelluksen kautta. Et pääse kirjautumaan Järjestelmään Sovelluksella, ennen kuin hyväksyt päivitetyn Tietosuojaselosteeseen.

7. VALITUKSET

Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn ASSA ABLOYssa, sinulla on oikeus tehdä valitus sijaintimaasi valvontaviranomaiselle.

8. TIETO- JA OIKAISUPYYNNÖT

Voit milloin tahansa pyytää henkilötietojesi oikaisua tai poistamista. Tietojen poistaminen voi kuitenkin tarkoittaa, että ASSA ABLOY ei pysty käsittelemään pyyntöjä tai tilauksia, tai että et voi kirjautua Järjestelmään tai käyttää sitä Sovelluksella tai että käyttäjätilisi vanhenee/irtisanotaan. Sinulla on oikeus pyytää jäljennös henkilötiedoista, joita olemme sinusta tallentaneet. Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käyttöä rajoitetaan (jos tiedot ovat mielestäsi esimerkiksi virheellisiä) tai että henkilötietojesi käyttö lopetetaan (esimerkiksi tietojen käyttö Sovelluksen ja/tai Järjestelmän parantamiseksi). Sinulla on oikeus pyytää jäljennös tilausten käsittelyssä ja Järjestelmän hallinnointiin ja käyttöön Sovelluksen kautta käytetyistä henkilötiedoista koneellisesti luettavassa muodossa, jotta voit siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

9 . YHTEYSTIEDOT

ASSA ABLOY AB (publ), rekisterinumero 556059-3575, vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Edellä mainittujen oikeuksiesi käyttöä koskevat pyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen ASSA ABLOY AB (publ), P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Sweden. Lisää kuoreen merkintä ”Attn: ASSA ABLOY Group, the Personal Data Responsible”.